Tekli Pizzalar

Margarita Pizza (%30 İndirimli)

13,50
Küçük
21,00
Orta
23,50
Büyük

Pizza Italiano (%30 İndirimli)

13,50
Küçük
24,00
Orta
27,50
Büyük

Full Karışık Pizza (%30 İndirimli)

15,50
Küçük
24,50
Orta
29,50
Büyük

Pizza Akdeniz (%30 İndirimli)

13,50
Küçük
24,00
Orta
27,60
Büyük

Pizza Rossi (%30 İndirimli)

13,50
Küçük
23,50
Orta
27,00
Büyük

Pizza Tonno (%30 İndirimli)

16,00
Porsiyon
25,50
Birbuçuk
29,00
Duble

Pizza Margarita (%30 İndirimli)

13,00
Küçük
25,00
Orta
25,00
Büyük

Pizza Formaggi (%30 İndirimli)

14,50
Porsiyon
24,00
Birbuçuk
27,30
Duble

Pizza Funghi (%30 İndirimli)

14,50
Küçük
24,00
Orta
27,50
Büyük

Pizza Anstella (%30 İndirimli)

17,50
Küçük
25,90
Orta
31,85
Büyük

Pizza Pasotta (%30 İndirimli)

18,00
Küçük
26,00
Orta
32,50
Büyük

Pizza Elite (%30 İndirimli)

20,00
Küçük
28,00
Orta
33,00
Büyük